Csoport neve: HICON

Feladat sorszáma: 5

Feladat címe: UML szerkesztő

 

 

Analízis Modell

 

Gyakorlatvezető: Tamás István

 

 

 

 

 

 

Csoport tagok:

Domby Tímea BRV1N2 timi_muinfo@yahoo.com
Füzér Zsuzsanna Z5VJ39 zsuzsi0690@freemail.hu
Katona János IUAKNI katonn@freemail.hu
Kovács Roland ER9HL0 kovipolly@freemail.hu
Krajnc Norbert JUEUM9 frodo19@freemail.hu

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________

Történet

Dátum
Verzió
Leírás
Szerzõ
2006_03_19
0.01a
Kezdeti verzió
HICON
2006_04_20
0.1
Fejlődő verzió
HICON

 

 

 

Tartalomjegyzék

 

1. Bevezetés................................................................................................. 1

2. Kezdeti osztálydiagram............................................................................. 1

2.1 Osztálydiagram ...................................................................................... 2

2.2 Osztályok felsorolása ............................................................................. 2

2.3 Alrendszerek ......................................................................................... 3

2.3.1 Muködési alrendszer .......................................................................... 3

2.3.2 Megjelenítési alrendszer ...................................................................... 4

3. Menüfunkciók alrendszer modellje ............................................................ 4

3.1 Statikus modell ...................................................................................... 5

3.1.1 Kapcsolatok pontosítása ..................................................................... 5

3.1.2 Attribútunok azonosítása...................................................................... 6

3.1.3 Bázisosztályok keresése ...................................................................... 6

3.2 Dinamikus modell ................................................................................... 7

3.3 Funkcionális modell ................................................................................ 7

3.4.-3.5 Operációk azonosítása, az analízis modell osztálydiagramja............... 8

3.6. Az analízis modell osztályainak listája....................................................... 8

3.6.1 Menü ................................................................................................... 9

3.6.2 Menübár .............................................................................................. 9

3.6.3 Toolbar ................................................................................................10

4. A Megjelenítés alrendszer modellje ............................................................10

4.1 Statikus modell .........................................................................................11

4.1.1 Kapcsolatok pontosítása .......................................................................11

4.1.2 Attribútumok azonosítása ......................................................................12

4.2 Dinamikus modell .....................................................................................12

4.3 Funkcionális modell ..................................................................................13

4.4.-4.5 Operációk azonosítása, az analízis modell osztálydiagramja.................13

4.6. Az analízis modell osztályainak listája ........................................................14

4.6.1. Workspace ..........................................................................................14

4.6.2. Code view ...........................................................................................15

4.6.3. Design view ..........................................................................................15

4.6.4. History .................................................................................................16

5. A Muveletek alrendszer modellje ................................................................16

5.1 Statikus modell .........................................................................................17

5.1.1 Kapcsolatok pontosítása ........................................................................17

5.1.2 Attribútumok azonosítása .......................................................................18

5.2. Dinamikus modell ....................................................................................18

5.3. Funkcionális modell ..................................................................................19

5.4.-5.5 Operációk azonosítása, az analízis modell osztálydiagramja..................19

5.6. Az analízis modell osztályainak listája .........................................................20

5.6.1. Export ...................................................................................................20

5.6.2. Import ...................................................................................................21

5.6.3. File Operations ......................................................................................21

5.6.4. Object Manipulation ..............................................................................22

5.6.5. Code generator .....................................................................................221. Bevezetés

Ezen dokumentum az implementálás előtti utolsó lépés, tartalmazza az implementáláshoz szükséges összes információt a lehető legrészletesebben taglalva. Magában foglalja többek között az objektumorientált fejlesztésből kifolyólag az osztályokat, és a közöttük lévő kapcsolatokat. Tartalmazza az osztályok leírását, és a bennük megvalósítandó funkciókat. Tehát ezek alapján az egész program belső felépítése, működése átlátható, megérthető.

A működés és a felépítés leírására egyaránt, fokozatosan, egyre részletesebb diagramok és magyarázatok szolgálnak. A logikailag összetartozó osztályok külön részegységeket, úgynevezett alrendszereket képeznek. Az MMUML elméleti váza két ilyen alrendszerből tevődik össze, a működési és a megjelenítési alrendszerből, melyek részletezése külön alpontokban is megtörténik.

 

2. Kezdeti osztálydiagram

2.1 Osztálydiagram


 

2.2 Osztályok felsorolása

Container:

Ez tartalmazza az összes többi osztályt

 

File_Operations:

Fájlműveletek végrehajtásáért felelős osztály

 

Import:

A JAVA illetve C++ nyelvű forráskódok importálásáért felelős osztály

 

Export:

Az aktuális UML modellből képfájlt hozhatunk létre

 

Code_Generator:

Az aktuális UML modellből kódot hoz létre

 

Menu:

Menüelemek megvalósítása

 

Menubar:

Az ablak tetején lévő menubar megvalósítását végzi

 

Toolbar:

Az eszköztár tárolására alkalmas osztály

 

Workspace:

Munkalap megjelenítésére alkalmas osztály

 

Code_View:

Az éppen szerkesztett projektet mutatja kód formában

 

Design_View:

Az éppen szerkesztett projektet mutatja grafikusan, UML modell formában

 

History:

Az utolsó módosítás visszavonásának lehetősége miatt a tevékenységek naplózása

 

Object_Manipulation:

UML diagramokkal való műveletek

 

Model_Correctness_Checker:

A modell helyességét ellenőrző osztály

 

Help_Provider:

A help fájlt megjelenítő és kezelő osztály

 

2.3. Alrendszerek

3. A Menüfunkciók alrendszer modellje

3.1 Statikus modell

3.1.1 Kapcsolatok pontosítása

3.1.2 Attribútumok azonosítása

Menu: 
Menubar:
Toolbar:
            Align
            Consists
History:

3.1.3 Bázisosztályok keresése

Nincsen bázisosztály.

3.2. Dinamikus modell

3.3. Funkcionális modell

Nincs adatáramlás a megjelenítésben, csak funkcióhívások.

3.4.-3.5 Operációk azonosítása, az analízis modell osztálydiagramja

Operációk és attribútumai:

Menu: 
            Drawmenu:
                        Drawtools
Menubar:
            Showsubs:
                        Which
                        Where
Showsubs:
            Name
            Enabled
            Dowhat
Toolbar:
            Showtools:
                        Which
History:
            Operations Logger:

3.6. Az analízis modell osztályainak listája

3.6.1 Menu

Név

Argumentumok

Működése, feladata

drawmenu whattools a menubar midig látszik, a whattools mutatja a megjelenítendő toolbarokat

 

3.6.2. Menubar

Név

Argumentumok

Működése, feladata

 Showsubs

 

Opciók listázása

3.6.3. Toolbar

Név

Típus

Leírás

 consists

 pointer

 mely funkciókat tartalmazza

align 

 

hogyan rendezze a menüsávba az eszközöket

Név

Argumentumok

Működése, feladata

 Showtools

 

Eszközök mutatása

3.6.4. History

Név

Argumentumok

Működése, feladata

Operations logger

 

elmenti a változtatásokat sorrendben

 

 

4. A Megjelenítés alrendszer modellje

4.1 Statikus modell

4.1.1 Kapcsolatok pontosítása

4.1.2 Attribútumok azonosítása

Workspace:
            C_enable
            D_enable
           

4.2. Dinamikus modell

4.3. Funkcionális modell

4.4.-4.5 Operációk azonosítása, az analízis modell osztálydiagramja

Operációk és attribútumai:

Workspace:
            Show:
                        What
Code View:
            Showtext:
                        filename
Design View:
            Object Drawer:
                        tempfile

4.6. Az analízis modell osztályainak listája

4.6.1. Workspace

Név

Típus

Leírás

C_enable

 

Code view mutatása/elrejtése

D_enable 

 

Design view mutatása/elrejtése

Név

Argumentumok

Működése, feladata

 Show

 

Megjeleniti a kiválasztott nézeteket

4.6.2. Code view

Név

Argumentumok

Működése, feladata

 Showtext

 

Megjeleniti a text filet

4.6.3. Design view

Név

Argumentumok

Működése, feladata

 Object Drawer

 

Megrajzolja a code mezőben definiált objektumokat

 

5. A Műveletek alrendszer modellje

5.1 Statikus modell

5.1.1 Kapcsolatok pontosítása

5.1.2 Attribútumok azonosítása


Import:
            Filename
            Whatcode
File Operations:
            Filename
Object Manipulation:
            Name
            Enabled
Code Generator:        
            Filename

5.2. Dinamikus modell

5.3. Funkcionális modell

5.4.-5.5 Operációk azonosítása, az analízis modell osztálydiagramja

Operációk és attribútumai:

Export:           
            To JPEG
            To HTML
            To XML
Import:
            From JAVA Code:
            From C++ Code:
File Operations:
            New:
            Open:
            Save:
            Close:
Object Manipulation:
            Toolbar Functions:
Code Generator:        
            To C++ Code:
            To JAVA Code:
            Model Correctness Checker:

5.6. Az analízis modell osztályainak listája

5.6.1. Export

Név

Argumentumok

Működése, feladata

To JPEG

 

JPEG képbe menti a rajzolt diagramot

To HTML   A generált JPEG-et HTML-be illeszti
To XML   A generált JPEG-et XML-be illeszti

5.6.2. Import

Név

Típus

Leírás

filename

 

importálandó file neve

whatcode 

 

milyen típusú kódot importálunk

Név

Argumentumok

Működése, feladata

 From JAVA Code

 

Importálás Java kódból

From C++ Code   Importálás C++ kódból

5.6.3. File Operations

Név

Típus

Leírás

filename

 

kezelendő file neve

Név

Argumentumok

Működése, feladata

New

 

Új file létrehozása

Open   File megnyitása
Save   Megnyitott projekt mentése
Close   Projekt bezárása

5.6.4. Object Manipulation

Név

Típus

Leírás

name

 

eszköz neve

enabled   elérhető-e a funkció

Név

Argumentumok

Működése, feladata

Toolbar functions

 

Eszközök megvalósítása

5.6.5. Code generator

Név

Típus

Leírás

filename

 

kezelendő file neve

Név

Argumentumok

Működése, feladata

To C++ Code

 

C++ kódot generál a modellből

To JAVA Code   JAVA kódot generál a modellből
Model Correctness Checker   Ellenőrzi a model helyességét